KOMPETENSOMRÅDEN

Underhållsplaner

Vi utför underhållsplaner för olika typer av anläggningar och byggnader. Detta för att ge en långsiktig överblick av planerade underhållskostnader.

Man börjar med en teknisk statusbesiktning, därefter bedöms framtida underhållsbehov och kostnader, som läggs in en tidplan och kan ge underlag för budgetering av underhållskostnader.

Vi har bland annat utfört Vård- och Underhållsplaner (VOUP) för pastorat på sammanlagt 150 st kyrkobyggnader och kyrkogårdar.

 

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga