Hållbara avtryck

Hållbara avtryck är BSV arkitekter & ingenjörer AB:s ledord och avspeglas i vårt förhållningssätt till varandra såväl internt som externt samt genom alla våra kundrelationer. Hållbarhetsaspekter är viktigt för oss för att kunna skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Vi har flera kontor i södra Sverige. Hitta ditt närmaste kontor & kontakta oss idag!
Kontakt »

Vår bredd - din fördel

Vår bredd är vår nisch - med rätt kompetenssammansättning kan vi genomföra spännande, utmanande, enkla- och komplexa projekt. Vi skapar just den kompetenssammansättning våra uppdragsgivare behöver, ibland ”hela paletten”, ibland ett eller två kompetensområden.

Team

En av våra styrkor är våra många olika discipliner som finns samlade under ett och samma tak. Vår bredd gör att vi kan erbjuda en helhetslösning vilket vi fått erfara att många av våra kunder värdesätter högt. Vi är inte rädda för att tänka i nya banor för att hitta den mest optimala lösningen för våra kunder.

jobba

Att jobba på bsv innebär ett varierande och spännande arbete, som präglas av spännande projekt, kamratskap och en gemensam attityd där vi hjälper varandra att uppnå bästa möjliga resultat i varje projekt. Gillar du att ha kul på jobbet i en utvecklande miljö med högt i tak, utmaningar och komplexa lösningar?

Projekt

Alla våra projekt präglas av vårt ledord: Hållbara avtryck. Vilket också speglas i BSV arkitekter & ingenjörer AB:s förhållningssätt till varandra internt liksom externt. Hållbarhetsaspekter är viktigt för oss, vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. Vill du se?