Arkitektur med

Hållbarhet

För oss på bsv är hållbarhet ett självklart förhållningssätt i en värld som kräver förändring.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är bärande delar i vår arbetsmetodik. Vi vill skapa hållbara samhällen och byggnader med bestående kvaliteter som inte påverkar oss, vår miljö eller klimat negativt. Vårt mål är att genom medvetna och klimatanpassade materialval och energieffektivt byggande skapa attraktiva miljöer att bo och vistas i och som håller över tid.  

Framtidens energi är förnyelsebar, lokalproducerad och ses som en naturlig del av ett fossilfritt samhälle. Lokal energiproduktion är en av de komponenter som kommer att bidra till att målet enligt agenda 2030 nås. Vi arbetar aktivt med att integrera förnybar energi i våra projekt och vi har specialistkompetens när det gäller utformning av byggnader och olika miljöer för låg energianvändning. Vi är specialiserade på uppdrag inom energisamordning, energi- och inneklimatberäkningar, certifiering enligt t ex Miljöbyggnad m.fl. samt miljörelaterade frågor. Vårt arbetssätt genererar stora fördelar i drift- och förvaltningsskedet – långsiktig ekonomisk hållbarhet som skapar trygghet och stärker våra uppdragsgivare och deras varumärken.

Hållbara avtryck avspeglas i vårt förhållningssätt till såväl mänskliga resurser som naturens resurser. Relationer, förtroende och ett ansvar för miljön.

Några av de tjänster vi erbjuder:

 • Energisamordning
 • Energi- och inneklimatberäkningar
 • Energikartläggningar enligt EKL
 • Dagsljusberäkningar
 • Solstudier och solvärmelastberäkningar
 • Samordnare och specialister inom flertalet miljöcertifieringssystem exempelvis Miljöbyggnad, BREEAM, Greenbuilding m.fl
 • Miljöriktiga val och dokumentation av byggvaror
 • LCC-analyser av energieffektiviserande åtgärder
 • Rådgivning samt upphandling av förnybar energi
 • Energi- och klimatdeklarationer
 • Miljö- och/eller hållbarhetssamordnare/rådgivare
 • Fuktsäkerhetsprojektering (diplomerad fuktsakkunnig)
 • Cirkulär ekonomi och återbruk
 • Klimatneutrala byggmaterial
 • Utbildningar inom energi & miljö
 • EU taxonomi

 

 bsv och de Globala Hållbarhetsmålen

bsv arkitekter och ingenjörer omfamnar FN:s Globala Hållbarhetsmål Agenda 2030, för att aktivt bidra till en mer rättvis och hållbar värld. Vårt arbete bygger på att ta strategiska steg mot ökat miljö- ansvar, social inkludering och en långsiktig lönsamhet som vilar på hållbart nyttjande av energi och naturresurser. Samtidigt vill vi främja innovation och vara ledande i en positiv samhällsutveckling.

Som grund för konsultarbetet har vi inriktat oss på 7 av de 17 Globala Hållbarhetsmålen. Målen ramar in bsv:s verksamhet och utgör stöd i de olika projekten. De beskriver hur vi som företag tar ett ledande ansvar för en långsiktigt bärkraftig miljö samt god hälsa för alla.

 

För det interna arbetet på bsv och arbetsmiljön gäller 6 interna Hållbarhetsmål. Dessa visar våra värderingar och hur vi arbetar för att ta ansvar för mänskliga resurser, våra medarbetare. bsv ska vara en attraktiv, jämställd och socialt hållbar arbetsplats.

 

 

BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
Se hur vi arbetar med hållbarhet