KOMPETENSOMRÅDEN

Tillgänglighet

bsv jobbar med tillgänglighet. Samhället ska vara användbart för människor i alla åldrar vare sig man har en funktionsvariation, rullar en barnvagn eller en resväska.

bsv har tillgänglighetsexperter i form av arkitekter och högskoleingenjörer som är Certifierade Sakkunniga av tillgänglighet (TIL 2). Vi säkerställer tillgänglighet inom allmän platsmark, trafikplaneringarkitektur, landskapsarkitektur och utemiljöer.

Vi ser tillgänglighet som en självklar del av våra projekt. Vi anser att det är viktigt att ha fokus på tillgänglighet redan från början av ett projekt oavsett om det gäller bostäder, industrier, vårdmiljöer, skolor, kontorslokaler eller olika utemiljöer.

Förutom rådgivning tillhandahåller vi skriftliga utlåtanden, tillgänglighetsgranskningar, inventering i befintlig miljö, åtgärdsförslag, utförandebesiktning och tillgänglighetsstrategier (T.ex enligt BREEAM) allt i enlighet med Plan- och Bygglagen.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga