KOMPETENSOMRÅDEN

Miljörådgivning

bsv bevakar miljöaspekter vid byggnation och samhällsplanering som möter ökande krav på en hälsosam inom- och utomhusmiljö. Vi bistår med lösningar för kemikalie- och energianvändning, vatten- och luftkvalitet, mätning av buller, fukt och inomhusklimat. bsv anlitas av allt fler företag för en strategisk rådgivning, vid fastighetsaffärer och värdering av miljöskulder, MKB, miljöteknik, riskanalyser m.m. 

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga