KOMPETENSOMRÅDEN

Mark- och landskaps­planering

bsv formger och planerar grönområden och utemiljöer i alla skalor. Allt ifrån den lilla trädgården till övergripande grönstruktur för större områden eller städer. Vi hjälper våra kunder med rådgivning, utformningsidéer, kompletta markritningar och växtförteckningar. Vår målsättning är att skapa estetiskt tilltalande och uthålliga anläggningar. På landskapssidan kan vi även bistå med gestaltningsprogram och vård- och underhållsplaner för större anläggningar som kyrkogårdar och parker.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga