KOMPETENSOMRÅDEN

Klimatdeklarationer

Klimatpolitik

Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. Nya byggnader projekteras och byggs för att vara energieffektiva i bruksskedet. Samtidigt utgör klimatpåverkan från andra skeden i byggnadens livscykel en ökande andel av den totala klimatpåverkan

 Lagstiftning

Från och med år 2022 införs lag om klimatdeklarationer (Lag 2021:787) för nya byggnader med bygglov efter 2022-01-01.  Det är byggherrens ansvar att den nya byggnaden senast inför slutbesked har en registrerad Klimatdeklaration.

Figur: exempel på klimatpåverkan i olika skeden av en byggnads livslängd.

 

bsv erbjuder

Vi erbjuder klimatberäkningar för alla typer av byggnader samt klimat-deklarationer för byggnader som berörs av den nya lagen och enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

I de fall bsv kommer in i tidiga skeden i projekteringen, kan förenklade Livscykelanalyser LCA tas fram. LCA ger beslutsunderlag inför valet mellan olika byggnadsmaterial, med syfte att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan samt att värdera även mer långsiktiga kostnader.

bsv ser synergieffekter mellan arbetsmomenten produktionskalkyl, energiberäkning och klimatberäkning/ klimatdeklaration i ett och samma projekt.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga