KOMPETENSOMRÅDEN

Installationsteknik

Ett hälsosamt inneklimat är avgörande för vårt välbefinnande. Dålig luftkvalitet kan leda till allergier, andningsproblem och försämrad koncentration. Ett välventilerat utrymme minskar risken för allergener och främjar syresättningen, vilket i sin tur ökar välbefinnandet, trivseln och produktiviteten. Alla installationer behöver optimeras för att hushålla med energiåtgången, och samtidigt upprätthålla lagkrav och branschpraxis.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Entreprendadbesiktningar VVS & Styr
  • Utredning i problemfastigheter
  • Beställarstöd i tidiga skeden
  • Samordning av interna kompetenser i anbud
  • Utbildning för drifttekniker
  • Utbildning VVS-dimensionering
Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga