KOMPETENSOMRÅDEN

Akustik

Bra akustik och god ljudmiljö är viktigt för vår hälsa. bsv utformar inne- och utemiljöer där vi minimerar störande ljud och skapar anpassade akustiska ljudmiljöer.

Vi vill skapa positiva upplevelser för de som ska visats i våra gestaltade miljöer. Vi hjälper våra kunder att uppfylla samhällets krav på bullernivåer och en god ljudmiljö enligt Svensk Standard och Naturvårdsverkets riktlinjer.

Vår målsättning är att skapa Kostnadseffektiva och attraktivt utformade akustiklösningar som är tilltalande för brukarna av våra gestaltade miljöer.

bsv utför ljudmätningar och bullermätningar som: Trafikbuller, industribuller, vibrationer och buller från andra verksamheter.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga