KOMPETENSOMRÅDEN

Miljöcertifiering av byggnader

Kraven på miljö, hälsa och hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen ökar och allt fler väljer att certifiera sina byggnader för att minska miljöpåverkan samt bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Idag finns många olika certifieringssystem på marknaden för både nybyggnation och befintliga byggnader.

Miljöcertifiering för byggnader är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är och är ett sätt att uppfylla både miljökvalitetsmålen enligt Agenda 2030 och EU taxonomi.

bsv:s hållbarhetsteam arbetar med en rad olika certifieringssystem, både internationella och svenska. Vi erbjuder hållberhetssamordning under alla skeden i byggprocessen och under förvaltningen. Med bred kompetens och erfarenhet hjälper vi till att ta fram faktabaserade underlag som stöttar miljöriktiga beslut idag och samtidigt tryggar framtiden för kommande generationer.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga