KOMPETENSOMRÅDEN

Entreprenadbesiktningar

bsv erbjuder entreprenadbesiktningar enl. standardavtalen AB 04 och ABT06. Vi utför besiktningar av fastigheter och anläggningar. Våra besiktningsmän, där flera även är certifierade, har specialistkompetens som krävs för att utföra entreprenadbesiktningar för alla entreprenadformer. Är det stora projekt sätter vi upp en hel besiktningsorganisation.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga